Genel Anestesi ve Sedasyon

Dental tedaviler çoğunlukla lokal aneztezi kullanılarak gerçekleştirilir.Engelli veya koopere olmayan yetişkin hastalarda, küçük yaştaki çocuklarda dental tedavilerin uygulanması için genel anestezi gerekebilmektedir.