Oral Diagnoz (İlk Muayene)

Radyolojik görüntüleme yöntemi ve hasta muayenesi detaylı bir şekilde değerlendirilerek hastaya en uygun tedavi yöntemleri belirlenir. Hasta tedavi hakkında bilgilendirildikten sonra tedaviye başlanır. İyi bir tedavi için doğru teşhisin en önemli adım olduğu unutulmamalıdır.